מאמר:

ברוח החלוציות / דויד לידר

 

בראשית ימיה של התחיה הלאומית היה העם היהודי עד לרוח חלוציות עמוקה שרחשה בעם.  הדברים הביאו לייבוש ביצות, לסלילת דרכים וכבישים, לחידוש עבודה חקלאית עברית ולכוחות שמירה עבריים ועוד ועוד..

 

בתקופה זו, שאנו עדים לקיטוב רב בעם, למחלוקת קשה, אני מבקש להראות במספר נקודות מרכזיות - דרך שבה ניתן היה לרפא חלקים מן המשק ומן הבעיות החברתיות העומדות מזה שנים בפני העם בישראל (וזאת כהמשך לשני מאמרים קודמים שלי "ריאלטי עם לב" (אתר בכיוון הרוח) ו"יחסי דתיים חילוניים" (אתר יקום תרבות)), במידה ונצליח לחזור לפסי סולידריות חברתית בעם תוך התגברות על המחלוקות.

 

ראשית אמנה מספר בעיות ונושאים שהיו בשנים האחרונות על הפרק:

1 מחלוקת לגבי חוק הגיוס ובנוסף מחלוקת על תוספת תקציב לאוכלוסיית האברכים ומנגד תביעת אוכלוסיית הסטודנטים – לתקציב מקביל אליהם.

2. מחסור במורים ועובדי הוראה, מחסור בעובדים סוציאליים, מחסור בשוטרים ועוד..

3 משברים חוזרים ונשנים הן אצל המתמחים בבתי החולים והן אצל האחים והאחיות בבתי החולים (זאת לצד משבר כוח אדם בבתי החולים הנמשך מזה שנים)

4. משברים רבים בקרב האוכלוסיות החלשות המצריכים משאבי כוח אדם ותקציב.

 

אמנה עתה נקודות מרכזיות בדרך אותה ברצוני להציע כאן לתחילת ריפוי לבעיות המוזכרות:

1 הקמת מנהלת התנדבות אליה יצטרפו מאה אלף האברכים בכוללים –

עלינו לצרף אוכלוסיית האברכים ל 10 שעות התנדבות בשבוע (40 שעות בחודש)- זאת כהחזר שלהם לקצבאות שהם מקבלים מהמדינה. (הכונה להגיע להסכם מול מנהיגי מגזר זה כחלק מאישור התקציב המיועד)  זהו ציבור בעל צביון של "ואהבת לרעך כמוך" ועזרה לזולת אשר הולך במשמעת ובאדיקות אחר מנהיגיו (הרבנים וראשי הישיבות).

בחישוב קל מדובר על תוספת של 4 מיליון שעות עבודה למשק !!

כדי שפעילות כוח האדם תמוצה בצורה מקסימלית – יש להשקיע תקציב ספציפי ומדויק מטרה בהקמת מנהלת התנדבות. אופציה טובה לכך יכולה להיות עיבוי והגדלת המנגנון הארגוני של עמותת "רוח טובה" (הפועלת לניתוב וחיבור מתנדבים לגופים הזקוקים לסיוע וכוח אדם).

 

ניתן להסתייע באוכלוסיית המתנדבים ולצוותם לתפקידים דוגמת: סייע לעובד סוציאלי, סייע למזכיר רפואי, סייע לאחים ולמתמחים בבתי החולים (תוך הכשרה בקורס מתן עזרה ראשונה), כוחות משמר לאומי למשטרה ועוד..

ניתן להקים מערך הסעות התנדבותי של כל כולל או קבוצת כוללים – שתסיע ותחזיר את האברכים מהכוללים למקום ההתנדבות.

 

 

                                                                        

חשוב להזכיר שציבור האברכים מרוכז ברובו בבני ברק, בשכונות החרדיות בירושלים ובעוד מספר ערים חרדיות.

ניתן להסתייע בעובדה זו כדי לצוות ולנתב בצורה חכמה ומושכלת את האברכים במקומות השונים – לבתי החולים, לשירותים החברתיים הקרובים גאוגרפית.

 

2. יש לשקול צרוף ציבור מקבלי קצבת אבטלה למנהלת ההתנדבות שתוקם –

מדובר על אוכלוסייה של עשרות אלפים.

זאת כהחזר לחברה על החודשים בהם הם מקבלים דמי אבטלה. 

הכוונה למספר מועט של שעות התנדבות בשבוע, שלא יפגע במאמציהם לחיפוש עבודה.

 

3. הגדלה ספציפית ומדויקת מטרה של תקציבי מלגות פר"ח והמעורבות החברתית לציבור הסטודנטים – ועל ידי כך הרתמת עוד עשרות אלפי שעות התנדבות לחברה ולמשק כחונכים לתלמידים במסגרות החינוך.

   

4. צרוף ציבור המתנדבים הקיים ואלו שיצטרפו דרך המנהלת שהזכרתי והנקודות שמניתי למועדוני הצרכנים הגדולים (דוגמת ארגון חבר) או לחילופין הקמת מועדון צרכנים חדש לציבור זה.

בנוסף ניתן לשקול מתן תמריצים נוספים על ידי המדינה להתגייסות לשעות ההתנדבות השבועיות הנ"ל.

 

5. הקמת מרכז מודיעיני במשרד הרווחה ותתי מרכזים שיסונפו אליו ברשויות המקומיות –

במרכזים אלו יפעלו פקידים שיקשרו בין כל משרדי הממשלה, ארגוני המגזר השלישי והחברות במגזר העסקי – ויפעלו כתומכים לעובדים הסוציאליים בשטח – למיצוי זכויות וסיוע לכל אזרח מהשכבות החלשות הידוע לגורמי הרווחה.

 

 

הקווים המנחים לפעולה לניצחון במערכה החברתית –

סיוע והגדלת תקציב בצורה מדויקת מטרה.

עידוד וקריאה לציבור המוזכר לרוח התנדבות תוך הדגשת חשיבות השעה.

 

לסיכום, כפי שהזכרתי וציינתי בתחילת המאמר- התנאי המרכזי להתנעת תוכנית פעולה זו – היא התגברות על המחלוקת הקשה בה העם מצוי כיום סביב גלי החקיקה וכולי..

 

 

                                                                                                     פברואר 2023

                                                                                                     פרדס חנה             

                                                                                              

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo בניית אתרים