סיפור:
גוגל נשמה2/ אבי כהן  סולדברצי חלם , והנה הוא בנווה מדבר, ונערות מעורטלות ובגדיהן אין, ומגשי ספרים בידיהן עוברות בתוך המון לא המון, סולדברצי שלח יד אל מגש ספרים אקראי שחלף על פניו, אך מיד נמלך בדעתו ושב לחלום, הוא נזכר שלא עשה מנוי לקאנטרי החלומות, וממילא בזבז כבר מזמן את כל הנשמות שהוקצו לו לקריאת סיפורת. הנערות לא הזיזו לו, הספרים לא הזיזו לו, למעשה דבר לא הזיז לו, הוא ידע שגופו תקוע בחלום שאיש לא התעניין בו, אפילו סולדברצי מצא בו עניין מועט. חסר סובלנות וחולמני הוא החל לייחל לערות, כדי להמשיך ולקרוא בספר - חלומות

 

logo בניית אתרים